درباره دکتر فهیمه شفیعی

دکتر فهیمه شفیعی متولد سال ۱۳۷۰ متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در یزد، فعالیت ایشان ترمیم دندان و طراحی لبخند می باشد.
دوره عمومی دندانپزشکی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با رتبه عالی پشت سر گذاشتند، همچنین دوره تخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی یزد سپری کردند.

  • دریافت بورد تخصصی دندانپزشکی ترمیمی در کشور درسال۱۳۹۸
  • عضو هیات علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی یزد.
  • عضو انجمن دندانپزشکی ترمیمی ایران
  • شرکت در کنگره های متعدد و سخنرانی در دوره های بازآموزی
  • چاپ مقالات علمی متعدد در مجلات معتبر داخلی و خارجی
  • دریافت نوبت در سایت دکتر دکتر و پذیرش ۲۴ و پزشک خوب